Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.sanami.eu a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v uvedeném e-shopu.

Provozovatelem obchodu je:

Jan Adamec
V Sítinách 489
Týniště n.O.
517 21
IČ 62043293
DIČ CZ6701081475
Číslo účtu: 2000246966 / 2010
jsme plátci DPH

2. Informace k nákupu zboží

Co znamená dostupnost zboží?

Položka - dostupnost zboží (vždy uvedena u každého nabízeného produktu) vyjadřuje skladovou dostupnost vybraného zboží a schopnost zajištění zboží k odeslání. Jedná se vždy o pracovní dny, tzn. pokud je uvedena dostupnost zboží 7 dnů, jedná se o 7 pracovních dnů.

Dostupnost 3 dny - zboží je skladem a jsme schopni dodat jej do 3 pracovních dnů k zákazníkovi (pouze u dopravy PPL)

Dostupnost 14 dní - zboží je většinou potřeba objednat u dodavatele a v našem e-shopu bude připraveno k expedici maximálně do uvedeného počtu dní (v případě nemožnosti dodržení, z důvodu dočasného vyprodání, ukončení výroby atd. budete neprodleně informováni).

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu www.sanami.eu jsou závazné.

Podmínkou přijetí objednávky je řádně, pravdivě a věrohodně vyplněný objednávkový formulář.

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.sanami.eu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Za potvrzení objednávky se nepovažuje automatické zaslání kopie objednávky, ale písemné nebo telefonické vyrozumění o přijetí objednávky a sdělení termínu odeslání zboží.

Zboží bude zasláno na adresu udanou v objednávkovém formuláři vybraným způsobem dopravy.

Stornovat objednávku lze do max. 24hod od objednání.

V případě bezdůvodného nepřevzetí objednávky si prodávající vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů na znovunaskladnění zboží a náklady s tím spojené.

4. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

Zboží které je skladem expedujeme nejpozději do 2 pracovních dnů (PPL běžně druhý den).
Zboží od dodavatelů nejpozději do 24hod po převzetí od výrobce. V případě výběru dopravy cenným balíkem se může doba expedice prodloužit na 3 pracovní dny.
U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání,
U ostatních plateb (převodem) je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

Přepravné je určené vybraným způsobem dopravy. V případě, že zákazník vybere způsob dopravy který neodpovídá ceně objednávky, vyhrazuje si prodávající právo zaslat mu jej nejlevnější dopravou příslušnou k ceně.

Způsob platby si zákazník určuje při zadávání objednávky

Při způsobu platby dobírkou platí zákazník přepravci nebo poště při předání zboží.

Při platbě předem převodem na účet prodávajícího je zákazníkovi obratem spolu s kopií objednávky zaslán variabilní symbol, který slouží k identifikaci platby. V případě špatně uvedeného nebo chybějícího variabilního symbolu může dojít k neúměrnému zpoždění dodávky z důvodu nutného ručního dohledání platby.

5. Záruka a reklamace

Na veškeré zboří nabízené v internetovém obchodě www.sanami.eu je v souladu se zákonem poskytována záruka 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu www.sanami.eu a právním řádem platným v ČR.

"Reklamační řád" internetového obchodu www.sanami.eu je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Kupující má právo podle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách uzavřených na dálku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží.
Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.
Po potvrzení ze strany prodávajícího, musí kupující na vlastní náklady nepoškozené zboží, poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci).
Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně převodem na jeho účet, nejpozději ve lhůtě 14-ti dnů. Vracené zboží nelze zasílat zpět na dobírku


Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na:

Poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

Dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

Dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

Na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s odstavcem Reklamace a Reklamačním řádem.

7. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.

Výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Potvrzením objednávky se nerozumí automatické odeslání objednávky, ale potvrzení termínu dodání zboží.
Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.
Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Prodávající v žádném případě nezašle zboží za vyšší cenu aniž by s tím zákaznáka seznámil.
Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

8. Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu sanami.eu prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.

9. Závěrečná ustanovení

  • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
  • Ve všech případech se obchodní podmínky řídí občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.
Výrobci
Způsoby dopravyKontakt

Jan Adamec
V Sítinách 489
517 21 Týniště nad Orlicí
E-mail: sanami@centrum.cz
Telefon: 499 599 250
Mobil: 605 327 450

Možnost osobního vyzvednutí

Široký sortiment ihned k odběru

Nutno se předem ohlásit. Více...